Môn học: Trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su
Biên soạn: ThS. Nguyễn Văn Ân