Thể hiện, lưu trữ những bài giảng (bài dự thi) hỗ trợ dạy học trực tuyến của các giáo viên trong khoa Nông học

Môn học: Trồng, chăm sóc cây tiêu
Biên soạn: ThS. Vũ Thị Hà

Môn học: Trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su
Biên soạn: ThS. Nguyễn Văn Ân

Môn học: Trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su
Biên soạn: ThS. Nguyễn Văn Quyết

Môn học: Trồng, chăm sóc cây rau
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng

Môn học: Trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su
Biên soạn: ThS. Trần Thị Lan

Môn học: Sinh lý thực vật
Biên soạn: ThS. Lâm Thị Xô

Môn học: Trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su
Biên soạn: ThS. Phan Thị Thoa

Môn học: Giống cây trồng
Biên soạn: TS. Lưu Thị Thanh Thất