Thể hiện, lưu trữ những bài giảng (bài dự thi) hỗ trợ dạy học trực tuyến của các giáo viên trong khoa Điện - Điện tử

Môn học: Mạch điện
Biên soạn: ThS. Vũ Phạm Lan Anh

Môn học: Lập trình PLC
Biên soạn: KS. Bùi Thị Hằng

Môn học: Điện cơ bản
Biên soạn: KS. Nguyễn Cao Cường

Môn học: Điện cơ bản
Biên soạn: KS. Đoàn Vinh Dự

Môn học: Trang bị điện
Biên soạn: ThS. Hà Văn Đạo

Môn học: Kỹ thuật lạnh 
Biên soạn: KS. Nguyễn Xuân Giáp