Thể hiện, lưu trữ những bài giảng (bài dự thi) hỗ trợ dạy học trực tuyến của các giáo viên trong khoa Kinh tế

Môn học: Kế toán doanh nghiệp
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Môn học: Marketing
Biên soạn: ThS. Ngô Ý Nhi

Môn học: Tin học căn bản
Biên soạn: CN. Hoàng Thị Hiếu

Môn học: Kế toán doanh nghiệp
Biên soạn: ThS. Nguyễn Duy Kha

Môn học: Thuế & khai báo thuế
Biên soạn: ThS. Võ Thị Hiếu

Môn học: Kế toán doanh nghiệp
Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Ca

Môn học: Lắp ráp cài đặt máy tính
Biên soạn: KS. Lê Văn Phương

Môn học: Kỹ năng xin việc
Biên soạn: ThS. Trần Thị Tuyến

Môn học: Nguyên lý kế toán
Biên soạn: ThS. Giang Thanh Thủy

Môn học: Phần mềm Kế toán
Biên soạn: ThS. Nguyễn Tiến Điền