Mô đun: Sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền

Chủ đề: Tháo - Lắp trục khuỷu động cơ

Biên soạn: - KS. Lê Anh Thi
                 - Email: anhthi@ric.edu.vn
                 - Số điện thoại: 0984817731 - 0889171279
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật công nghệ - Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su - Số 1428, đường Phú Riềng Đỏ, TP Đồng Xoài, T. Bình Phước